Krūminiai dantys


Visų dantų lanko šonuose yra po tris krūminius dantis. Jei yra dantų lanke už kaplių, todėl dar vadinami šoniniais dantimis. Krūminių dantų vainikas yra didžiausias, masyvus, jo kramtomasis paviršius platus, jame būna 3-5 gumburėliai. Viršutiniai krūminiai dantys turi, apatiniai – dvi dideles šaknis. Krūminiai dantys nuo pirmojo iki trečiojo pamažu mažėja. Kramtymo metu jiems tenka didelis krūvis. Kramtymo metu jiems tenka didelis krūvis.

Pirmasis apatinis krūminis dantis yra didžiausiais. Vainiko prieanginis paviršius išsigaubęs, per jo vidurį einanti vertikali vagelė yra kramtomojo paviršiaus priekinės vagelės tąsa. Ši vertikali vagelė kaklelio link gilėja, platėja ir nusitęsia iki šaknų bifurkacijos. Kramtomajame vainiko paviršiuje yra trys vagelės, kurios išsidėsčiusios H raidės forma. Šios vagelės atskiria vieną nuo kito 4 gumburėlius. Liežuvinėje pusėje dažnai būna papildomas penktasis gumburėlis ( tuberculum anomale). Prieanginis priekinis gumburėlis yra aukščiausiais ,šiek tiek žemesnis už jį – liežuvinis priekinis. Kiti gumburėliai yra daug žemesni už pirmuosius.

Vainiko liečiamieji (kontaktiniai) paviršiai platūs, kaklelio link siaurėja, priekinis yra aukštesnis ir platesnis už užpakalinį. Prieanginis paviršius pereina į liečiamąjį (kontaktinį) priekinį paviršių kampu, o į užpakalinį – apvaliai. Liežuvinis paviršius į liečiamąjį (kontaktinį) priekinį paviršių pereina, o į liečiamąjį (kontaktinį) užpakalinį – kampu. Tokiu būdu kramtomasis paviršius įgauna ištęsto rombo pavidalą.

Liežuvinis paviršius labiau išsigaubęs už prieanginį, jame taip pat praeina vertikali vagelė, kuri yra kramtomojo paviršiaus užpakalinės vagelės tąsa. Pirmasis viršutinis krūminis dantis turi tris šaknis: dvi žandines – priekinę ir užpakalinę bei vieną gomurinę. Žandinė užpakalinė šaknis yra trumpiausia. Priekinė šaknis būna plokščia ir pakrypusi atgal. Didžiausia yra gomurinė šaknis, kuri visa palinkusi į gomurio pusę, o šaknies viršūnė pakrypusi į burnos prieangį. Ant visų šaknų yra vertikalios vagelės. Kartais žandinė užpakalinė ir gomurinės šaknys suauga į vieną.

Apatiniai krūminiai dantys. Šie dantys yra mažesni už viršutinius, jų vainikas kubo formos, jo kramtomajame paviršiuje dažniausiai būna 4 gumburėliai(nuo3-6 ). Dažnai šie dantys turi dvi šaknis, rečiau – tris.

Pirmo apatinio krūminio danties vainiko prieanginis paviršius kaklelio link siaurėja, jame praeina dvi vertikalios vagelės, kurios prieanginį paviršių skirsto I tris pakilusius vertikius velenėlius. Pastarieji ties kramtomuoju paviršiaus prieanginiu kraštu užsibaigia gumburėliais.

Kramtomajame paviršiuje  yra 5, vagelėmis atskirti gumburėliai. Viena vagelė eina iš priekio atgal, kita – nuo prieangio liežuvinio krašto link. Šios dvi vagelės viduryje susikerta.Trečioji vagelė gali eiti nuo pirmųjų vagelių susikirtimo vietos arba nuo išilginės vagelės užpakalinio galo. Ji skirsto užpakalinį prieanginį gumburėlį į dvi dalis. Taip kramtomajame paviršiuje susidaro 5 gumburėliai: 3 prieanginiai, 2 liežuviniai.

Liečiamieji (kontaktiniai) danties vainiko paviršiai žemi, platūs, išsigaubę (ypač užpakalinis). Madialinis liečiamasis paviršius platesnis ir plokštesnis už distalinę.

Liežuvinis vainiko paviršius yra žemesnis ir mažesnis už prieanginį. Viena vertikali neryški vagelė šį paviršių skirsto į dvi vienodas dalis.

Pirmas apatinis krūminis dantis turi priekinę ir užpakalinę liečiamųjų paviršių kryptimi plokščias šaknis. Šaknų liečiamaisiais paviršiais praeina vertikalios vagelės. Retai šis dantis turi tris šaknis. Užpakalinė šaknis dažnai būna tiesi, o priekinės šaknies viršūnė pakrypusi atgal.