Dantų technines medžiagos


Dantų technikystėje medžiagos sąlyginai skirstomos į: pagrindines ir pagalbines.
Pagrindinėmis vadinamos medžiagos, iš kurių gaminami dantų protezai, aparatai. Pagrindinėms medžiagoms priskiriama:

•   metalai ir jų lydiniai;
•   keramika;
•   polimerai (baziniai, apdailiniai, elastiniai, greitai kietėjanti plastmasė);
•   kompozitinės medžiagos.
Pagalbinėms priskiriamos medžiagos, kurios naudojamos įvairiose protezų gamybos stadijose:
•   atspaudinės;
•   modeliavimo;
•   formavimo;
•   abrazyvinės;
•   poliravimo;
•   izoliacinės;
•   lydmetaliai;
•   litavimo;

•   balinimo ir kt.

Mechaninės medžiagų savybės – tai gebėjimas priešintis deformuojančiam ir ardančiam išorinių mechaninių jėgų poveikiui ir kartu tampriai bei plastiškai deformacijai.
Kietumas. Tai kūno savybė priešintis kito kūno skverbimuisi į jo paviršių.
Tvirtumas. Tvirtumu vadinama medžiagos savybė priešintis išorinių jėgų poveikiui – nesuirti ir nesideformuoti.
Tamprumas. Medžiagos savybė keisti formą veikiant išorinei apkrovai ir vėl ją susigrąžinti apkrovai nebeveikiant.
Plastiškumas. Tai medžiagos savybė dėl apkrovos keisti formą nesuyrant, išlaikyti naują formą, kai apkrovos jau nebėra.
Medžiagos nuovargis. Protezą veikia daug cikliškų apkrovų, todėl medžiaga, iš kurios jis pagamintas, dėl jų poveikio gali suirti. Tai vadinama suirimu dėl nuovargio. Ardomasis įtempimas (nuovargio riba) šiuo atveju yra gerokai mažesnis negu tvirtumo riba.

Technologinės savybės.

Kalumas. Tai tokia savybė, dėl kurios medžiaga gali būti apdirbama spaudimu, įgyti naują, kitokių matmenų formą, nesuirti.
Takumas. Takumu – medžiagos gebėjimas skystu plastifikuotu pavidalu užpildyti plonas liejimo arba presavimo formas.
Suslūgimas. Tai liejimo arba presuotos detalės tūrio sumažėjimas metalui auštant, kietėjant ir pan.

Fizinės savybės.
Medžiagos spalva. Ortopedinėje odontologijoje naudojamos medžiagos spalva labai svarbi tik tada, kai iš jos gaminamas protezas: protezo spalva turi būti kaip audinių, kuriuos jis pakeičia.
Tankis. Tankiu vadinamas medžiagos kiekis (masė) tūrio vienete.
Lydumas. Šildomo kieto kūno virtimas skystu. Temperatūra, kurioje kietas kūnas suskystėja, vadinama kūno lydymosi temperatūra. Kiekvieno kūno ji yra skirtinga: vario – 1084°C, aukso – 1064°C, platinos – 1770°C.
Šiluminė plėtra. Tai kūno savybė kaitinamam plėstis, t. y. daugiau ar mažiau pailgėti ir paplatė-ti.Tokius kūnus šaldant, vyksta atvirkštinis reiškinys – tūris mažėja.

Cheminės savybės.
Cheminės medžiagų savybės – tai jų reagavimas su kitomis cheminėmis medžiagomis – tai, kas su jomis vyksta įvairiose terpėse: rūgštyse, šarmuose, druskų tirpaluose, vandenyje ir ore.
Ortopedinėje odontologijoje naudojamų medžiagų chemines savybes būtina žinoti dėl to, kad dantų protezus nuolat veikia įvairios chemiškai aktyvios, arba silpnos rūgštinės, arba silpnos šarminės reakcijos, medžiagos.